وبلاگ

آيا واقعا دنيا هموار و مسطح شده است؟

mjtb_nahid
mjtb_nahid:

«آيا واقعا دنيا هموار و مسطح شده است؟»، نام مقاله مجتبی ناهید است که برای مدرسه خورشید ارسال کرده است. در این پست بخش نتیجه گیری و جمع بندی این مقاله منتشر شده است:

جهان به سمت همواري و خروج از انحصارها سوق يافته و اين مهم را مي توان از سقوط ديوارها، باز شدن پنجره ها، ظهور رايانه هاي خانگي و... مشاهده نمود و اين موارد با يكديگر تركيبي را ايجاد نموده اند تا افراد از سرتاسر دنيا و بدون محدوديت ها بتوانند پيام خود را به يكديگر منتقل نمايند. در اين سطح افراد توانستند با يكديگر تا حد زيادي در ارتباط باشند، اما گسترش اينترنت و تولد وب باز هم توانست اين ارتباط را ميان افراد گسترده تر نموده و با هزينه هاي كمتر، بهره وري بيشتري براي استفاده كنندگان خود بوجود آورد. و سرانجام با تولد كابل ها و پروتكل هاي استاندارد ارسال اطلاعات كه برنامه هاي كاربردي و ماشين و... و همه و همه را به هم متصل نمود، به توسعه كسب و كارها منجر گرديد و اين ابزار و تسهيل كننده توانست براي همكاري هاي بيشتر و با هزينه كمتر به كمك كسب و كارها آمده و زمان و مكان را به هم نزديك تر نمايد. همه اينها سرآغاز يك همكاري جديد با رويكردي جديد بدون مرز و محدوديت را ايجاد مي نمايد. اين مهم باوري را در سطح جهاني ايجاد نمود كه همه افراد مي توانند از شايستگي هايي برخوردار شوند كه بر اساس اين نوع همكاري ها فارغ از مكاني كه در آن قرار دارند به فعاليت بپردازند و اين ميزان همكاري از طريق تسهيل كنندهايي از جمله: آپ لود، آوت سورس، اين سورس، زنجيره تداركات، اين فرم و ... و از جمله روح كارآفرينانه، به همراه يادگيري بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين توانسته است به فرايند هموار شدن جهان و خرد شدن سطح رقابت ها و شايستگي هاي جهاني شدن سرعت بيشتري ببخشد. در نتيجه مي توان ادعا نمود بايد براي شناسايي و ارزيابي فرصت ها به عنوان شايستگي مهم جهاني شدن در سطح فردي به كارآفرين شدن روي آورد و پذيرفت دنيا براي همكاري و ارتقاء سطح نيازها و برآوردن آن مسطح است و با آغوش باز نوآوران و نوباوران را مي پذيرد.

متن کامل این مقاله را در وبلاگ ارزش آفريني در هزاره سوم بخوانید.

برای ارسال نظر ثبت‌نام کنید یا با نام کاربری‌‌تان وارد شوید