قوانین و شرایط

آنچه برای استفاده از سایت باید بدانیم

هر کسی می تواند در شبکه مدرسه خورشید عضو شود و در چارچوب قوانین سایت فعالیت کند.

با عضویت در سایت مدرسه خورشید، شما مسئولیت تمام مطالبی را که در اینجا می‌نویسید یا به اشتراک می‌گذارید می‌پذیرید.
شما تعهد می‌کنید که این مطالب:

۱. توهین، ناسزا یا تمسخر شخصیت‌های حقوقی و حقیقی نباشند.

۲. ساخته و پرداخته شما باشند.
توضیح: انتشار متن یا عکسی که متعلق به شما نیست، فقط با ذکر منبع جایز است.

۳. قوانین حقوق مولف را پایمال نکنند.

۴. از قوانین محلی، ملی و بین‌المللی پیروی کنند.

۵. دیگران را به شکستن قوانین محلی، ملی و بین‌المللی تشویق نکنند.

۶. به تبعیض‌های قومیتی، ملیتی، مذهبی و جنسیتی نپردازند.

۷. بیش از اندازه و در قسمت‌های نامربوط تکرار نشوند.

۸. به منظور تبلیغ اجناس یا خدمات نباشند.

۹. لینک به سایت‌های هک شده، ویروسی و یا خلاف عرف جامعه نباشند.

۱۰. به زبان و خط فارسی باشند.

۱۱. با برچسب‌های مناسب و مرتبط، قابل جستجو و دسته‌بندی شوند.